هشدار سل برای دانشجویان بین المللی

دانشجویان بین المللی احتمالا 10 بار بیشتر از کسانی که در استرالیا متولد شده اند دچار سل (TB) خواهند شد.

اگر شما از کشوری در آسیا، افریقا، شبۀ قارۀ هند، امریکای جنوبی یا اروپای شرقی هستید احتمالا شما در معرض TB قرار گرفته اید لذا در معرض خطر بیشتر آلوده شدن و مبتلا شدن به سل قرار دارید.

سل یک مرض عفونی است که شش ها، اعضای دیگر و استخوانها را متأثیر میسازد. سل را می توان با دوا درمان کرد اما اگر بدون درمان گذاشته شود می تواند کشنده باشد

حدود 14 میلیون نفر به سل فعال مبتلا اند و حدود یک سوم از جمعیت جهان عفونت نهفته یا سل خاموش دارند.

دواهای تداوی سل (TB) در استرالیا مجانی اند

دانشجویانی که مبتلا به TB تشخیص شده اند تا زمانی که در استرالیا هستند لازم نیست برای تداوی آن پول پرداخت کنند. پوشش صحی دانشجویان بین المللی (OSHC) مصارف تداوی را پرداخت میکند.

اگر دانشجویان مبتلا به سل تشخیص داده شوند، از آنها خواسته نمیشود که استرالیا را ترک کنند

تحت تداوی سل قرار گرفتن دانش آموزان بر شرایط ویزای دانشجویی آنها تاثیرنمی گذارد تا زمانی که آنها شرایط تداوی را رعایت کنند.

علایم سل

اگر شما هر یکی از علایم ذیل را داشته باشید در صدد مشورۀ طبی برآیید و این جزوۀ معلومات را به داکتر خود بدهید:

  • سرفه یا تب بیشتر از دو هفته
  • احساس خستگی بیش از حد
  •  عرق شبانه
  •  کمی اشتها و باختن وزن
  • وجود خون با بلغم

اما بعضی افراد مبتلا به سل فعال علامۀ مرض را نشان نمیدهند.

انتشار سل

باکتری سل از فردی به فرد دیگر از طریق هوا منتقل می شود. افراد مبتلا به بیماری سل فعال ریوی می توانند بیماری را هنگامی که آنها سرفه، عطسه، خنده، صحبت می کنند و یا آواز میخوانند انتشار دهند.

واکسین شده باشید

واکسین سل (BCG)به حفظ اطفال جوان در مقابل چندین شکل از سل کمک میکند. حتی اگر شما واکسین هم شده باشید باز هم میتوانید دچار سل شوید.

کسی را که مبتلا به سل است نمی شناسید

این احتمال وجود دارد که بدون آنکه شما بدانید در تماس با سل قرار گرفته باشید. بعضی افراد مبتلا به سل علایم مرض را نشان نمی دهند و ممکن است ندانند که مبتلا به سل فعال هستند.

از نظر سل بررسی شده باشید

غربالگری (اسکرین) طبی برای ویزا شامل عکس گیری سینه برای جستجوی سل فعال یا ساری میگردد. تعدادی زیادی از افراد مبتلا به عفونت سل نهفته یا خاموش هستند که در عکس گیری سینه تشخیص نمیگردند. سل نهفته یا خاموش کدام علامه ای را ایجاد نمیکند اما ماه ها یا سالها بعد از اسکرین میتواند به سل فعال و ساری پیشرفت کند.

بعد از رسیدن به استرالیا از کجا میتوان کمک گرفت

با داکتر، خدمات صحی دانشگاه یا شفاخانۀ محلی خود صحبت کنید

–این جزوۀ معلومات را نگهدارید و اگر کدام علامۀ سل داشته باشید به داکتر خود بدهید.

به Healthdirect Australia به شمارۀ 222 022 1800 زنگ بزنید ویا از healthdirect بازدید کنید.

از وب سایت وزارت صحت ایالت یا سرزمین خود بازدید کنید: